CP TM & DV Á Âu

Contact

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Á Âu

(Asia-Europe Services and Trading Joint Stock Company)


Adresse: 275 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
Phone-Nr. : +84-(04)-35739098
Fax-Nr.     : +84-(04)-35746488
Website: www.cpa-au.com
Email: info@cpa-au.com
Contact: Mr. Pham Tran Quan, General Director
(Email:
phamtranquan@cpa-au.com
; Mobile: +84-1255888146)

 

 

 

 

 

 

 

Benutzer Online: 1